Duralex

Glas från Duralex håller en mycket hög kvalitet och hållbarhet. Deras Duralexglas är i princip okrossbara tack vare att de härdas. Att härda glas innebär snabb avkylning efter upphettning i syfte att öka hållfastheten.

Härdade glas från Duralex

Duralex härdar sin glas på ett speciellt vis. Glasen hettas upp till hela 700°C och kyls därefter av snabbt med kall luft. Tack vare denna härdningsprocess skapas en spänning i glaset som gör att det blir mycket motståndskraftigt mot stötar och slag. Tappar du glaset och det går sönder, splittras glaset i många små trubbiga bitar. Fördelarna med detta är att de lätt kan sopas upp eller dammsuga bitarna. Bitarna är heller inte vassa och risken för att du skär dig är minimal.