Hållbarhet

Vår tids viktigaste arbete är att värna om vår miljö och resurser. Vi på Homebaze AB är fast beslutna att driva affärer på ett ansvarsfullt sätt. Vårt ledord när vi väljer varumärken är kvalitet, på samma sätt som kvalitet är huvudfokus så är det lika viktigt för oss att vara ansvarstagande i alla led. Vi vill jobba mot en hållbar framtid genom att prioritera ansvarsfulla inköp som leder till en hållbar konsumtion. En viktig del i detta arbete handlar om att betala rätt pris med sociala och miljömässiga kostnader inkluderade, för de varor och tjänster som vi köper.

För att säkerställa att våra produkter inte innehåller några farliga ämnen så jobbar vi proaktivt med EU:s kemikalielagstiftning REACH. Vi vill bidra till en grön samhällsutveckling. Vi ska i största möjliga mån tänka och agera grönt i vår verksamhet och på så sätt försöka minimera vår miljöpåverkan. Vår ambition är att bedriva vår verksamhet på ett så rättvist, etiskt och transparent sätt som möjligt. Vi ser mänskliga rättigheter som en grundläggande ansvarsprincip i vårt arbete och strävar efter att det ska respekteras i hela värdekedjan.

STÄNG

Underkategorier

500kr kvar för fri frakt
Add to cart